0702-97 39 00 info @ leaderbohuskust.se
fiskebåt

Välkommen till Leader Bohuskust och gränsbygd

för lokalt ledd utveckling

Leader Bohuskust och gränsbygd är en ideell, allmännyttig förening. Vi stödjer landsbygdsutveckling i Norra Bohuslän och marin utveckling för hela Bohuskusten. Vår målsättning är en levande och fungerande landsbygd, kust och skärgård i området.

Tillsammans med de som bor och verkar här vill vi hitta och stimulera samverkansprojekt som utvecklar områdets ekonomi, miljö och livskvalité, utifrån lokala förutsättningar och lokala initiativ. Samverkan, nytänkande och nätverksbyggande är tre nyckelord.

Leader Bohuskust och gränsbygd är ett samarbete mellan kommunerna Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad. Gällande fiske- och vattenbruk ingår även kommunerna i södra Bohuslän och Göteborgs södra skärgård samt Fiskebäck.

Nästa LAG-möte

8 maj  (8 april)

Inom parentes visas sista dag då ansökan om stöd måste vara komplett för att komma upp till beslut på LAG-mötet.

Höstens LAG-möten

18 september (18 augusti)

8 december (8 november)

Inom parentes visas sista dag då ansökan om stöd måste vara komplett för att komma upp till beslut på LAG-mötet.

Tips för ansökan

Här hittar du information om hur du skapar en ansökan
Läs om idéer och ansökningssätt

Bli medlem?

Det är lätt att bli medlem hos oss. Det är gratis och du får löpande information från Leaderkontoret.
Bli medlem här!

Nyheter

Nästa Beslutsmöte Och årsmöte!

Nästa beslutsmöte och årsmöte!

Den 20 februari 2017 håller Leader Bohuskust och gränsbygd sitt nästa LAG-möte/beslutsmöte med efterföljande årsmöte. Alla är hjärtligt välkomna till…

Läs mer

Vad är Leader?

Leader är ett EU-stöd och en utvecklingsmetod för landsbygden, och med landsbygd menas för vårt geografiska område att alla är landsbygdsbor och kan söka medel från Leader.

De som bor eller verkar lokalt kommer på bra utvecklingsidéer. Idéer som kan få EU-stöd. När en idé får klartecken genomförs den i projektform. Idéerna är lokala och beslut fattas lokalt, medan EU är med och finansierar genomförandet, tillsammans med lokala pengar.

Hela EU är indelade i regionala leaderområden – i Bohuslän finns vårt och ett som heter Södra Bohuslän.  Metoden används över hela EU sedan 1990-talet och många arbetstillfällen och nya möjligheter lokalt har skapats med metoden.

Leadermetoden betyder Lokalt Ledd Utveckling och har fem kännetecken:

 • Samverkan
  Leaderprojekt sker i samarbete mellan olika aktörer. Ibland pratar vi om ”trepartnerskapet”. Det innebär att det ideella samarbetar med näringsliv och det offentliga för att tillsammans skapa förändring.
 • Underifrån
  Projekt som kommer underifrån är en garanti för att pengarna går till något som verkligen efterfrågas. En lokal förankring innebär även att erfarenheterna lever kvar efter projekttiden och genomslaget därmed blir större.
 • Nytänkande
  Det är viktigt att inte fastna i gamla hjulspår, utan det gäller att våga att tänka nytt! Hur kan ni utvecklas, vill ni skapa förändring? Då är Leader något för er. Detta innebär att Leader inte kan stötta ordinarie verksamhet. Däremot en vidareutveckling av nya tjänster inom verksamheten.
 • Gränsöverskridande
  Kommun- och länsgränser är ibland ett hinder i utvecklingsarbete. Därför ser vi hela Leader Bohuskust och gränsbygd som ett och samma område, och bryr oss inte om var i området du bor. Så länge som nyttan hamnar i leaderområdet, så spelar det ingen roll var. Självklart kan vi samarbeta med andra Leaderområden.
 • Överförbart
  Bra idéer är de som går att kopiera. Det är onödigt att ständigt uppfinna hjulet, och inom Leader ser vi därför gärna att de projekt som drivs går att föra över på andra områden, både i och utanför Leader Bohuskust och gränsbygd.

Alltså är det ”gräsrötterna” som får bestämma vad de vill skapa för sin hemtrakt. Du som bor eller verkar i Norra Bohuslän beslutar dig för vad du vill uppnå i samarbete med andra. Sedan kan ni söka pengar för att genomföra ert projekt.

Varje Leaderområde bestämmer vad de vill uppnå de närmaste åren och sätter upp mål för arbetet. Målen stämmer överens med regionens, Sveriges och EU:s mål, så att man tillsammans åstadkommer mycket i rätt riktning.

Genom att arbeta tillsammans kan mål uppnås som är svåra att genomföra för bara en kommun, som till exempel att minska nedskräpningen i havet längs västkusten.

Varje leaderområde tilldelas en budget. Pengarna ska användas för att ge stöd till olika utvecklingsprojekt, både stora och små, i det lokala området. För att ett projekt ska få pengar måste det hjälpa till att nå målen som området bestämt. Allmänheten, föreningar, företag och organisationer kan ansöka om stöd. En lokal beslutsgrupp (LAG) bestämmer vilka ansökningar som bäst passar in på målen, och dessa idéer får stödpengar för att genomföras.

När arbetsperioden är slut, efter 7 år, granskar både EU och den lokala gruppen att målen har nåtts.

Denna film förklarar lite om Leader i praktiken, och olika projektledare berättar hur Leader gjort skillnad för dem (på engelska).

Leader film

Visste du att?

Leader Bohuskust och gränsbygd skapas från tidigare Leader Ranrike och f.d. fiskeområdena Södra och Norra Bohuslän. Vi behåller vårt nära samarbete med Tillväxt Norra Bohuslän och där kan du läsa mer om den tidigare verksamheten inom Leader Ranrike.

Sök